เก็บข้อมูลตะเข็บชายแดน จ.อุบลราชธานี

ระหว่างวันที่ 22-23 และ 29-30 มิถุนายน 2560 ทีมงานข้อมูลท้องถิ่น ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลและพิกัดภูมิศาสตร์แหล่งศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตอำเภอน้ำยืน บุณฑริก และนาจะหลวย สามอำเภอของจังหวัดอุบลราชธานีที่อยู่ติดกับชายแดนระหว่างไทย กัมพูชา และลาว เป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายทางชีวภาพ แหล่งปลูกผลไม้และพืชเศรษฐกิจของจังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นงานข้อมูลท้องถิ่นจะได้ดำเนินการเรียบเรียงเนื้อหาและนำเสนอในโอกาสต่อไป สามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ "สารสนเทศท้องถิ่น ณ อุบลราชธานี"

ศิลปวัฒนธรรม-ภูมิปัญญาท้องถิ่น-อุบลราชธานี ศิลปวัฒนธรรม-ภูมิปัญญาท้องถิ่น-อุบลราชธานี ศิลปวัฒนธรรม-ภูมิปัญญาท้องถิ่น-อุบลราชธานี ศิลปวัฒนธรรม-ภูมิปัญญาท้องถิ่น-อุบลราชธานี ศิลปวัฒนธรรม-ภูมิปัญญาท้องถิ่น-อุบลราชธานี ศิลปวัฒนธรรม-ภูมิปัญญาท้องถิ่น-อุบลราชธานี ศิลปวัฒนธรรม-ภูมิปัญญาท้องถิ่น-อุบลราชธานี ศิลปวัฒนธรรม-ภูมิปัญญาท้องถิ่น-อุบลราชธานี ศิลปวัฒนธรรม-ภูมิปัญญาท้องถิ่น-อุบลราชธานี ศิลปวัฒนธรรม-ภูมิปัญญาท้องถิ่น-อุบลราชธานี ศิลปวัฒนธรรม-ภูมิปัญญาท้องถิ่น-อุบลราชธานี ศิลปวัฒนธรรม-ภูมิปัญญาท้องถิ่น-อุบลราชธานี