Loading
หนังประโมทัย

หนังประโมทัย : ศิลปะการแสดงอีสานที่กำลังเลือนหาย

หนังสือหนังประโมทัย : ศิลปะการแสดงอีสานที่กำลังเลือนหาย รวมรวมเรื่องราวความเป็นมา องค์ประกอบของหนังประโมทัยหรือหรือหนังบักตื้อ หรือหนังตะลุงอีสาน โดย นางสาวขนิษฐา ทุมมากรณ์

หนังประโมทัย
Download Fulltext