คณะเกษตรศาสตร์

การพัฒนาสายพันธุ์ข้าวเหนียวหอมต้านทานโรคไหม้ ทนน้ำท่วมฉับพลันและมีคุณภาพการหุงต้มและรับประทานคล้ายข้าวพันธุ์ กข6 โดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอช่วยในการคัดเลือก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการผลการเรียนและหลักฐานทางการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

Pages

Subscribe to RSS - คณะเกษตรศาสตร์