คณะรัฐศาสตร์

ปัจจัยที่ส่งผลต่อบทบาทของวิทยุชุมชนด้านการพัฒนาชุมชน กรณีศึกษา ความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารและนักจัดรายการของสถานีวิทยุชุมชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

Pages

Subscribe to RSS - คณะรัฐศาสตร์