คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Keyword is การรู้จำใบหน้ามนุษย์ (วิทยาการคอมพิวเตอร์)--อำนาจเจริญ  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
ชัชวาลย์ บุตรมาศ.  2560.  การบันทึกข้อมูลการเข้าออกอาคารด้วยการรู้จำใบหน้า กรณีศึกษาศาลจังหวัดอำนาจเจริญ. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศPDF icon Chatchavan_Bootmas.pdf (7.28 MB)