เลือกพื้นที่จัดตั้งวิทยาลัยอุบลราชธานี : บริเวณบ้านศรีไค

ทำไม? ถึงเลือกพื้นที่บริเวณบ้านศรีไคเป็นที่จัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ในปลายปี พุทธศักราช 2529 อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่นในขณะนั้น คือ นายแพทย์สมพร โพธินาม ได้ขอให้ รศ.ดร.สมจิตต์ ยอดเศรณี รับเป็นหัวหน้าโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขณะนั้น รศ.ดร.สมจิตต์ ยอดเศรณี เป็นหัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ ส่วนเลขานุการภาควิชา คือ คุณสาโรจน์ ศิริขจรพันธ์  ดังนั้นสํานักงานโครงการจัดตั้ง ฯ มีบุคลากร 2 คน ได้แก่ หัวหน้าโครงการจัดตั้งกับเลขานุการเท่านั้นโดยยืมตัวมาจากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

หลังจากนั้น รศ.ดร.สมจิตต์ ยอดเศรณี นําเสนอโครงการจัดตั้งตามแผนใหม่ไปอธิบายให้เจ้าหน้าที่สํานักงบประมาณให้เข้าใจ แล้วมาดูพื้นที่ต่างๆ ที่จังหวัดอุบลราชธานี เดิมเลือกสถานที่ไว้คือ คลังอาวุธ ของทหารอเมริกันในระหว่างสงครามเวียดนาม โดยให้เหตุผลว่าอยู่ใกล้กับดงฟ้าห่วน ซึ่งเป็นพื้นที่ของกรมป่าไม้ แต่เมื่อ รศ.ดร.สมจิตต์ ยอดเศรณี ไปดูสถานที่กับผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ขณะนั้น คือ เรือตรีดนัย เกตุสิริ พบว่าที่เหลืออยู่ประมาณ 400 ไร่ ถ้าจะมาสร้างมหาวิทยาลัยที่มีคณะเกษตรศาสตร์ไม่พอแน่นอน แล้วปัญหาหนึ่งคือพื้นที่ดงฟ้าห่วน กรมป่าไม้ได้ปฏิเสธไม่สามารถให้ได้เพราะทำเป็นวนอุทยาน

ถนนสายวารินฯ-เดช

จากนั้นมาดูพื้นที่แถบหมู่บ้านศรีไคซึ่งตอนนี้แตกต่างจากปีพุทธศักราช 2519 เพราะว่าขณะนี้มีถนนลาดยาง และมีไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว แต่ขาดอยู่อย่างเดียวเท่านั้น คือ น้ำ วิศวกรที่มาด้วยบอกว่าด้วยเทคโนโลยีสมัยปัจจุบันนี้ ปัญหาจะไม่มีเลยไม่ว่าเรื่องใดก็ตาม  

บริเวณหมู่บ้านศรีไค มองไปทางทิศตะวันออก

รศ.ดร.สมจิตต์ ยอดเศรณี กล่าวว่า “… เมื่อผมเห็นว่าเนื้อที่ตรงนี้ ซึ่งตอนนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี บอกว่า “มีอยู่ 10,000 กว่าไร่ อาจารย์จะเอาสักกี่ไร่ จะกันไว้ให้ประมาณสัก 4,300 กว่าไร่ พอไหม” ผมก็บอกว่าพอ แล้วผู้ว่าราชการจังหวัดก็บอกว่า “ถ้าจะเอาอีกก็ขอมานะ จะให้อีก” ผมก็บอกว่า “ถ้าอย่างนั้นก็เลือกเอาตรงนี้แหละเป็นที่ตั้งวิทยาลัยอุบลราชธานี ผมก็เลือกเอาตรงนี้ เพราะเหตุว่าพื้นที่ใหญ่โตกว้างขวางพอสมควร ส่วนน้ำก็คงจะหาได้จากพื้นที่ของตัวเอง ถนนก็ลาดยางแล้ว และอยู่ติดริมถนน ไฟฟ้าก็มีแล้ว จะมีแต่เพียงว่าแยกสายแรงสูงเข้ามาใน มหาวิทยาลัยก็เรียบร้อยหมดเลย เพราะฉะนั้นผมก็เลือกเอาพื้นที่ตรงนี้เป็นที่จัดตั้งวิทยาลัยอุบลราชธานี

บ้านศรีไค มองไปทางทิศตะวันออก

อ้างอิงจากบทสัมภาษณ์ รศ.ดร.สมจิตต์ ยอดเศรณี อธิการบดีมหาวิทยลัยอุบลราชธานี.ประวัติการสร้างสานมหาวิทยาลัยอุบลราชานี.(2537). น.16