Loading

ไม้แกะสลัก สองฝั่งโขง ไทย-ลาว

การรวบรวมงานศิลปะที่เกิดจากการแกะสลักไม้ที่มีการสร้างสรรค์รูปแบบรูปลักษณ์จนเกิดเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมของลุ่มน้ำโขง อยู่ในรูปแบบของงานที่ใช้ตกแต่งอาคารส

อ่านต่อ...

ศิลปะพื้นบ้าน ชนเผ่าในลาวตอนใต้

การสืบสานศิลปะพื้นบ้านชนเผ่าลาวตอนใต้ด้วยภาพถ่าย ผ่านงานจักสาน การทอผ้า เครื่องประดับ และศิลปะอัตลักษณ์ของชนกลุ่มน้อยในแถบลุ่มน้ำโขง ภูมิปัญญาอันยั่งย

อ่านต่อ...

จักสานชนเผ่าลาวเทิง

ชนเผ่าลาวเทิง คือ ชนเผ่าที่อาศัยอยู่ตามพื้นที่ราบสูงและเขตพูดอย มีการดำเนินชีวิตแบบเกษตรกรรมที่พึ่งพิงธรรมชาติ มีความเชื่อและนับถือผี เช่น ผีพ่อ-แม่ ผ

อ่านต่อ...