Loading

ไม้ย้อมสีธรรมชาติ

งานข้อมูลท้องถิ่นได้ทำการรวบรวมข้อมูลพรรณไม้ในท้องถิ่นที่ใช้เป็นวัสดุสำหรับย้อมสีเส้นไหมและเส้นฝ้ายในการผลิตผ้าพื้นเมืองย้อมสีธรรมชาติ เทคนิควิธีและส่

อ่านต่อ...