Loading

แหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี

นิทรรศการแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี เป็นส่วนหนึ่งของโครงการจัดทำฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท

อ่านต่อ...

หนังประโมทัย : ศิลปะการแสดงอีสานที่กำลังเลือนหาย

หนังประโมทัย หรือหนังบักตื้อ หนังตะลุงของคนอีสาน ที่นับวันจะลบเลือนสูญหายไปตามกาลเวลา จากอดีตที่เคยรุ่งเรืองเป็นการละเล่นที่ตระเวนแสดงสร้างความบันเทิง

อ่านต่อ...

อุบลราชธานีศรีวนาไล

มงคลนาม อุบลราชธานี ตามตัวอักษรมีความหมายว่า ราชธานีแห่งดอกบัว กล่าวคือ อุบล มีความหมายว่าดอกบัวซึ่งเป็นดอกพฤกษชาติ ที่มีคติธรรมทางพุทธศาสนาคนนิยมใช้ไ

อ่านต่อ...

ครูภูมิปัญญาไทย ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น

จังหวัดอุบลราชธานีมีสภาพภูมิศาสตร์ เป็นพื้นที่ลุ่มของแม่น้ำหลายสาน เช่น แม่น้ำโขง แม่น้ำมูล แม่น้ำชี ลำเซบก ลำเซบาย เป็นแหล่งอารยธรรมที่มีรากฐานภูมิปั

อ่านต่อ...