คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Keyword is การสอนดาราศาสตร์  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
นารี ตรวจมรคา.  2555.  การพัฒนาความเข้าใจของนักเรียนเรื่องกลุ่มดาวจักรราศีโดยใช้ชุดการเรียนรู้. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาPDF icon Naree_Truadmorrakha.pdf (3.19 MB)