คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is จินต์ศุจี พุทธนิมนต์  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
จินต์ศุจี พุทธนิมนต์.  2555.  การผลิตน้ำมันงาในรูปแบบผงเอนแคปซูเลท . วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารPDF icon Jinsujee_Putthanimon.pdf (3.3 MB)