การพัฒนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ด้วยงบประมาณการก่อสร้าง เริ่มต้นที่ 16 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2531 ในส่วนของการสร้างสาธารณูปโภคแหล่งน้ำเพื่อทำระบบประปา โดยพัฒนาพื้นที่หนองอีเจม พื้นที่ประมาณ 150 ไร่