ศูนย์รวมความภาคภูมิใจ

ภายหลังจากความพยายามในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้สำเร็จ มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องมีสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย และสีประจำมหาวิทยาลัย