การพัฒนาเครื่องมือช่วยลงทะเบียนสำหรับผู้ใช้รายใหม่ในระบบกริด

Titleการพัฒนาเครื่องมือช่วยลงทะเบียนสำหรับผู้ใช้รายใหม่ในระบบกริด
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2550
Authorsสุภัทรชัย พลศักดิ์
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQA ส834ก
Keywordsกริด (ระบบคอมพิวเตอร์), การลงทะเบียน, เครือข่ายคอมพิวเตอร์, เครื่องมือช่วยลงทะเบียน
Abstract

เทคโนโลยีการประมวลผลแบบกริดเป็นเทคโนโลยีที่ใช้หลักการประมวลผลแบบขนานโดยอาศัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นหลักเพื่อให้เกิดองค์กรเสมือน ทำให้ผู้ใช้ต่างองค์กรกันสามารถใช้ทรัพยากรในอีกองค์กรได้ ซึ่งพื้นฐานที่สำคัญสำหรับการใช้กริด คือ การลงทะเบียนเป็นสมาชิกระบบกริด แต่ผู้ที่ต้องการลงทะเบียนจะต้องมีความชำนาญในการใช้ระบบปฏิบัติการลินุกซ์และคำสั่งของระบบกริดเป็นอย่างดี วิทยานิพนธ์นี้ได้นำเสนอเครื่องมือที่ช่วยนักวิทยาศาสตร์และผู้ใช้กริดทั่วไปให้มีความสะดวกสบายในการลงทะเบียนเป็นผู้ใช้กริด เพื่อแก้ปัญหาความยุ่งยากในการลงทะเบียนเป็นผู้ใช้รายใหม่ โดยใช้เครื่องมือที่เป็นกราฟิกยูสเซอร์อินเตอร์เฟสเข้ามาแก้ปัญหา จากการทดสอบเครื่องมือดังกล่าวพบว่า ผู้ใช้คิดเป็นร้อยละ 73.33 มีความสะดวกสบายในการลงทะเบียนเป็นผู้ใช้รายใหม่ในระบบกริด

Title Alternate Development of register application for new grid user