คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 4 results
[ Title(Desc)] Type Year
Filters: Author is มานัส ลอศิริกุล  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
PDF icon Pumisak_Intanon.pdf (1.18 MB)
PDF icon Prasit_Kanjana.pdf (5.22 MB)
PDF icon Poomsak_Intanon.pdf (3.37 MB)