คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is ระเบียบ พิพัฒนมงคล  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
ระเบียบ พิพัฒนมงคล.  2548.  ความพึงพอใจในการบริการของศูนย์สุขภาพชุมชนหน่อม อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ปี พ.ศ. 2547. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาการบริหารบริการสุขภาพPDF icon Rabiab_Pipat.pdf (1.89 MB)