การอบแห้งปลานิลด้วยเครื่องอบแห้งลมร้อน

Titleการอบแห้งปลานิลด้วยเครื่องอบแห้งลมร้อน
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2553
Authorsอำไพศักดิ์ ทีบุญมา, อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์
Institutionมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTX612.F5 อ697
Keywordsปลานิล--การอบแห้ง--วิจัย, ปลานิล--การเก็บและรักษา--วิจัย
URLhttp://medias.lib.ubu.ac.th/medias/pdf/fulltext1/eresearch/b158229/abstract.pdf
Reseach Notes

ได้รับทุนสนันสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2548