การผลิตและคุณสมบัติความเป็นเทอร์โมลูมิเนสเซนต์ของผลึกเชิงเดี่ยวลิเธียมฟลูออไรค์ : แมกนีเซียม คอปเปอร์ ซิลิกอน

Titleการผลิตและคุณสมบัติความเป็นเทอร์โมลูมิเนสเซนต์ของผลึกเชิงเดี่ยวลิเธียมฟลูออไรค์ : แมกนีเซียม คอปเปอร์ ซิลิกอน
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2551
Authorsลำพูน อกอุ่น
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
Institutionมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQD ล346ก
Keywordsการปลูกผลึก, ผลึก--เครื่องมือและอุปกรณ์
Abstract

ทำการศึกาคุณสมบัติความเป็นเทอร์โมลูมิเนสเซนต์และคำนวณหาค่าพารามิเตอร์กับ
ตักพลังงานจลน์ของเทอร์โมลูนิเนสเซนต์ชนิดลิเธียมฟลูออไรต์แมกนีเซียม คอปเปอร์
และซิลิกอนที่ถูกเตรียมด้วยวิธีการเตรียม 2 แบบ คือวิธีการหลอมที่อุณหภูมิสูง (ใช้ชื่อว่า PMCS)
และวิธีการปลูกผลึกเดี่ยวด้วยเทคนิคบริดจ์แมน (ใช้ชื่อว่า SMCS)

URLhttp://medias.lib.ubu.ac.th/medias/pdf/fulltext1/ethesis/Lumpoon_Oox/abstract.pdf
Title Alternate Fabrication and thermoluminescence properties of LiF : Mg Cu Si single crystal.