การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและทางกลของวัสดุผสมที่ใช้ทำลูกหินขัดเมล็ดข้าวขาวสำหรับโรงสีขนาดเล็ก

Titleการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและทางกลของวัสดุผสมที่ใช้ทำลูกหินขัดเมล็ดข้าวขาวสำหรับโรงสีขนาดเล็ก
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2547
Authorsสุขอังคณา ลี, หมิงฟุก ลี, สุริยา โชคสวัสดิ์
Institutionคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
ISBN Number9746092774
Call NumberTS2159.R5 ส884
Keywordsความต้านทานแรงอัด, คุณสมบัติทางกายภาพ, ลูกหินขัดข้าว, หินกากเพชร, โรงสีข้าว--อุปกรณ์, โรงสีข้าวขนาดเล็ก
Abstract

การวิจัยนี้เป็นการศึกษาสมบัติทางกายภาพ และทางกลของวัสดุที่นำมาทำเป็นวัสดุหุ้มในการทำล้อหินขัดข้าว และวิธีการผลิตชิ้นทดสอบ จากการทดลองทำให้ทราบถึงสมบัติทางกายภาพของวัสดุที่ใช้ทำลูกหินขัด ได้แก่ หินกากเพชรหินกากแก้ว ปูน และเกลือแมกนีเซียมคลอไรด์ ผลการทดลองพบว่า เมล็ดการเพชรอังกฤษเที่มีปริมาณเหล็กออกไซด์ปนมาน้อยกว่ามีความแข็งมากกว่าหินกากเพชรฮอลแลนด์ ชิ้นทดสอบหินข้าวเปลือกที่ใช้หินที่มีขนาดหินใหญ่และขนาดเดียวจะมีความต้านทานแรงอัดต่ำกว่าชิ้นทดสอบหินข้าวขาว อัตราส่วนผสมระหว่างปริมาณหินกับปูน 5 ต่อ 1 เป็นสูตรที่ใช้ทั่วไปนั้นมีค่าความต้านทานแรงอัดต่ำกว่าชิ้นงานทดสอบ ส่วนผสม 4 ต่อ 1

Title Alternate Physical and mechanical properties of rice polishing wheel mixtures used in small rice mill plants