การหาค่ายังโมดูลัสของวัสดุโดยใช้เทคนิคคลื่นเสียงอุลตร้าโซนิค

Titleการหาค่ายังโมดูลัสของวัสดุโดยใช้เทคนิคคลื่นเสียงอุลตร้าโซนิค
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2543
Authorsเรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์, จินตนา เหล่าไพบูลย์, จิตกร ผลโยญ
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTA417.2 ร769
Keywordsการทดสอบโดยไม่ทำลาย, คลื่นเสียงอุลตร้าโซนิค, คลื่นเหนือเสียง, ค่ายังโมดูลัส
Abstract

การวิจัยนี้เป็นการหาค่ายังโมดูลัสของวัสดุโดยใช้คลื่นเสียงอุลตร้าโซนิค โดยใช้หัวตรวจสอบและหัวตรวจสอบมุมความถถี่ 4 เมกะเฮิร์ท สำหรับวัสดถต่อไปนี้ ทองแดง ทองเหลือง อลูมิเนียม เหล็กเพลาดำ เหล็กเพลาขาว เหล็กกล้าไร้สนิม และ white ceramic การหาค่ายังโมดูลัสโดยใช้คลื่นเสียงอุลตร้าโซนิค สำหรับวัสดุโลหะและเซรามิค สมการที่ใช้คำนวณเป็นสมการคล้ายกัน โดยในวัสดุเซรามิกจะต้องพิจารณา volumn fraction ด้วย ในการวิจัยนี้ได้หาส่วนผสมทางเคมีของธาตุต่าง ๆ ในวัสดุโลหะที่ใช้ทดสอบด้วยเครื่องอิมิสชันสเปกโตรโกปี เพื่อจำแนกเกรดของวัสดุและหาค่าความหนาแน่นของวัสดุโดยใช่หลักการของอาร์คิตีส

Title Alternate Young' s modulus of materials determine by ultrasonic wave technique