ส่วนประกอบในการค้นหากฎความเกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลในรูปแบบ XML

Titleส่วนประกอบในการค้นหากฎความเกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลในรูปแบบ XML
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2546
Authorsอารยา โพธิสรณ์, วิชิต สมบัติ, ธนกร ลิ้มสุวรรณ
Institutionคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQA76.76.H94 อ653
Keywordsคอมพิวเตอร์--ภาษา, จาวา (ภาษาคอมพิวเตอร์), ภาษาคอมพิวเตอร์
Abstract

ระบบที่พัฒนาขึ้นในการวิจัยครั้งนี้ใช้เทคโนโลยีของจาวาที่เป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลาย โดยระบบจะใช้กระบวนการวิธี Apriori ที่พัฒนาขึ้นโดยกลุ่มผู้พัฒนาของบริษัท IBM ในการค้นหากฏความสัมพันธ์จากข้อมูลนำเข้าในรูปแบบ XML แล้วเขียนเป็นข้อมูลในรูปแบบของ PMML ซึ่งเป็นรูปแบบที่เหมาะสำหรับการสืบค้นกฏความสัมพันธ์ของข้อมูล เนื่องจาก PMML SPSS Oracle corporations เป็นสมาชิกหลัก ระบบที่พัฒนามีคสามสมบูรณ์กล่าวคือ สามารถเขียนผลลัพธ์ที่ได้จากการค้นหาความสัมพันธ์ของแฟ้มข้อมูลในรูปแบบ XML ให้เป็นข้อมูลในรูปแบบ PMML ทั้งนี้ระบบที่พัฒนายังสามารถพัฒนาต่อให้สามารถใช้งายผ่านเครือข่ายได้ ผู้ใช้สามารถกำหนดจำนวนข้อมูลสนับสนุนและระดับความน่าเชื่อถือให้กับระบบได้ ในกรณีที่ผู้ใช้ไม่ระบุจะใช้ระดับความน่าเชื่อถือเป็นร้อยบะ 30 และจำนวนข้อมูลสนับสนุนเป็นร้อยละ 20

Title Alternate Association rule extraction component for XML data