คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2278 results
Title [ Type(Desc)] Year
วิทยานิพนธ์/Thesis
PDF icon Patida_Tae.pdf (5.61 MB)
PDF icon Manitchara_Thongnoi.pdf (129.87 MB)
PDF icon Rattana_Nampanya.pdf (5.92 MB)
Thitipong Unchai. (2012). CFD Evaluation of suitable geometrical location of wind turbine installed over terrain. Faculty of Engineering, Ubon Ratchathani University, Ubon Ratchathani .
PDF icon Thitipong_Unchai.pdf (7.24 MB)
PDF icon Rungnapha_Wan.pdf (9.43 MB)
Panada Petchluan. (2013). Characterization of cellulase and xylanase from Lentinus polychrous Lev. LP-PT-1. Faculty of Science, Ubon Rachathani University, Ubon Rachathani.
PDF icon Panadda_Petchluan.pdf (17.18 MB)
Malee Prajuabsuk. (2011). Characterizations of transition metals doped SnO2 nanoparticle prepared by autocombustion technique. Faculty of Science, Ubon Ratchathani University, Ubon Ratchathani .
PDF icon Malee_Prajuabsuk.pdf (4.49 MB)
Wanpen Kakampuy. (2012). Chromosome evolution in the genus litoria (Anura, Hylidae). Faculty of Science, Ubon Rachathani University, Ubon Rachathani.
PDF icon Wanpen_Kakampuy.pdf (24.44 MB)
PDF icon Benjawan Kanjan.pdf (1.31 MB)
PDF icon Manasawee Pongsirijan.pdf (5.96 MB)
PDF icon Thiraset_Rattabasesrakul.pdf (4.39 MB)
PDF icon Chananyu_Booncharoen.pdf (6.53 MB)
PDF icon Sappasiri_Songsukruliroad.pdf (812.48 KB)
PDF icon TomasEsnaraKeweg.pdf (58.81 MB)
PDF icon Kanya_Panapob.pdf (6.83 MB)
PDF icon Juthamas_Tangkawanich.pdf (392.24 KB)
PDF icon AkhanePhomsouvanh.pdf (1003.01 KB)
PDF icon PornpimonTangsakul.pdf (2.3 MB)
PDF icon Pongphan_Muk.pdf (1.99 MB)
PDF icon SommaiPoontha.pdf (1.33 MB)
Intira Intaraprapong. (2013). Comprehension of complex sentences by Thai students. Faculty of Liberal Arts, Ubon Rachathani University, Ubon Rachathani.
PDF icon Intira_Intaraprapong.pdf (10.44 MB)
PDF icon ChayaninHanwarinroj.pdf (49.23 MB)
PDF icon PijittraMeewong.pdf (3.95 MB)
Songwut Bhattarachaiyakorn. (2016). A critical analysis of intercultural representation in EFL textbooks. Faculty of Liberal Arts, Ubon Ratchathanee University, Ubon Ratchathani .
PDF icon SongwutBhattarrachaiyakorn.pdf (34.4 MB)
PDF icon Waruntip Maneewong.pdf (860.15 KB)

Pages