คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2278 results
Title Type [ Year(Asc)]
2560
PDF icon Chanantorn_Khemsuk.pdf (42.08 MB)
PDF icon Pakkaporn_Saijam.pdf (40 MB)
พิรุณรัตน์ ผิวบาง. (2560). การออกแบบและสร้างเตาสุญญากาศขนาดเล็ก. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Piroonrat_Peawbang.pdf (16.08 MB)
PDF icon Siriporn_Jungsuttiwong2559.pdf (21.11 MB)
PDF icon Nanthana_Lamom.pdf (4 MB)
PDF icon Sumatha_Srilakorn.pdf (31.5 MB)
PDF icon AnirutMatujak2560.pdf (27.7 MB)
PDF icon Bongkoch_Junthamas.pdf (29.56 MB)
PDF icon Kumarin_Chaleesaen.pdf (35.55 MB)
PDF icon Daranee_Huaychan.pdf (33.3 MB)
PDF icon Phafhun_Wor.pdf (52.46 MB)
PDF icon Nittaya_Phungam.pdf (2.01 MB)
PDF icon Chalermchai_Wongrak.pdf (1.91 MB)
PDF icon Sureeporn_Katengam.pdf (22.23 MB)
วรลักษณ์ รัตนบวร. (2560). การใช้แบคเทอริโอเฟจผสมในการควบคุม Shigella sonnei ดื้อยา. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Woraluk_Rattanaborvorn.pdf (1.65 MB)
PDF icon Anchna_Orrat.pdf (749.2 KB)
PDF icon Wachira_Kwangkhwang.pdf (48.81 MB)
PDF icon Amornrat_Buranapon.pdf (769.13 KB)
PDF icon Onpraphat_Na_Nagara.pdf (1.17 MB)
พัชราพรรณ เสงี่ยมศักดิ์. (2560). ความต้องการซื้อผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์จากภูมิปัญญาของไทย. คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Phatcharaphan_Sangiamsak.pdf (1.42 MB)
PDF icon Thanawat_Sood_Ngam.pdf (2.2 MB)
PDF icon Kijja_Wannasut.pdf (1.62 MB)
PDF icon Thanaboon_Keharom.pdf (1.61 MB)
PDF icon Ratree_Kaphim.pdf (535.19 KB)
PDF icon Saranyaphat_Panket.pdf (20.63 MB)

Pages