คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 5 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is การบริหารธุรกิจ  [Clear All Filters]
2564
PDF icon Kachain_Wongyai.pdf (1.7 MB)
PDF icon Thanasit_Khamhom.pdf (1 MB)
PDF icon Sakoolrat_Seedaow.pdf (2.74 MB)