คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 7 results
Title [ Type(Asc)] Year
Filters: Keyword is การจัดการท่องเที่ยว  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
PDF icon Supattra_Pitukpornpunlop.pdf (1.41 MB)
PDF icon Thipsuwan_Saelee.pdf (3.73 MB)
PDF icon Thipsuwan_Saelee.pdf (3.73 MB)
PDF icon Phenrudee_Pinakan.pdf (5.21 MB)
งานวิจัย/Research report
PDF icon Nara_Huttasin.pdf (45.81 MB)
PDF icon Nara_Huttasin.pdf (45.81 MB)
PDF icon Pariwat_Somnuek.pdf (11.02 MB)