คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 5 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is กาญจนา บันสิทธิ์  [Clear All Filters]
งานวิจัย/Research report
PDF icon Kanjana_Bansiddhi_2544.pdf (3.48 MB)
PDF icon Theerapol_Bunsith.pdf (732.57 KB)
PDF icon Uraiwan_Nilpetch.pdf (411.06 KB)
PDF icon Teerapon_Bunsit.pdf (2.24 MB)
PDF icon Kanjana_Bansiddhi.pdf (104.72 MB)