พระราโชวาท กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ประจำปีการศึกษา 2562

พระราโชวาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2562 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563

อ่านต่อ