คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Author is เกียรติพงษ์ กำลังแข็ง  [Clear All Filters]
2557
เกียรติพงษ์ กำลังแข็ง. (2557). การศึกษาการดูดซับพลังงานของท่ออลูมิเนียมที่หุ้มด้วยไฟเบอร์กลาส. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Kiatipong_Komlungkang.pdf (78.01 MB)