คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Asc)] Year
Filters: Author is เกียรติพงษ์ กำลังแข็ง  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
เกียรติพงษ์ กำลังแข็ง.  2557.  การศึกษาการดูดซับพลังงานของท่ออลูมิเนียมที่หุ้มด้วยไฟเบอร์กลาส. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลPDF icon Kiatipong_Komlungkang.pdf (78.01 MB)