คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Keyword is การรู้จำใบหน้ามนุษย์ (วิทยาการคอมพิวเตอร์)--อำนาจเจริญ and Author is ชัชวาลย์ บุตรมาศ  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
PDF icon Chatchavan_Bootmas.pdf (7.28 MB)