คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Desc)]
Filters: Keyword is การสื่อสารแบบสมดุล and Author is ปกรณ์ กัลปดี  [Clear All Filters]
2551
ปกรณ์ กัลปดี.  2551.  การจัดช่องทางการสื่อสารแบบสมดุล. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศPDF icon Pakorn_Kallapadee.pdf (6.44 MB)