คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is ศุจีนันท์ สันติกุล  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
ศุจีนันท์ สันติกุล.  2559.  การกำจัดความกระด้างและสารอินทรีย์ธรรมชาติในน้ำด้วยเยื่อกรองนาโนฟิลเตรชัน. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมPDF icon Sujeenun_Santikul.pdf (30.43 MB)