คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is ทรรศนันทน์ ภักดิ์ภูมิสิริ  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
ทรรศนันทน์ ภักดิ์ภูมิสิริ.  2559.  ระบบการเตรียมความพร้อมและแบบทดสอบออนไลน์ สำหรับการสอบตำแหน่งครูผู้ช่วย. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท Thsanan_Puckpomsiri.pdf (2.89 MB)