คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
[ Title(Desc)] Type Year
Filters: Author is ทรรศนันทน์ ภักดิ์ภูมิสิริ  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
ทรรศนันทน์ ภักดิ์ภูมิสิริ.  2559.  ระบบการเตรียมความพร้อมและแบบทดสอบออนไลน์ สำหรับการสอบตำแหน่งครูผู้ช่วย. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท Thsanan_Puckpomsiri.pdf (2.89 MB)