คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is สมัย นามชารี  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
สมัย นามชารี.  2558.  นักเรียนสร้างกิจกรรมการเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริงเกี่ยวกับทรงกลมท้องฟ้าอย่างง่าย. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาPDF icon Samai_Namcharee.pdf (2.44 MB)