คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
[ Title(Desc)] Type Year
Filters: Author is ประภา คำเอี่ยม  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
ประภา คำเอี่ยม.  2550.  การพัฒนาอุปกรณ์การเรียนการสอนเรื่องสั่นพ้องของเสียง. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาPDF icon Prapa_Kham-iam.pdf (5.16 MB)