คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Author is ประภา คำเอี่ยม  [Clear All Filters]
2550
ประภา คำเอี่ยม.  2550.  การพัฒนาอุปกรณ์การเรียนการสอนเรื่องสั่นพ้องของเสียง. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาPDF icon Prapa_Kham-iam.pdf (5.16 MB)