ตลาดสดเทศบาลเมืองอุบลราชธานี หรือ ตลาดใหญ่

ตลาดสดเทศบาลเมืองอุบลราชธานี หรือ "ตลาดใหญ่" ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำมูล ใกล้เชิงสะพานเสรีประชาธิปไตย เป็นตลาดสดที่เก่าแก่ของจังหวัดอุบลราชธานี เป็นแหล่งซื้อขายสินค้าอาหารสด  ทั้งในแบบขายส่งและขายปลีก มีผู้คนไปจับจ่ายซื้อใช้สอยซื้อสินค้าที่ตลาดใหญ่เป็นจำนวนมาก อาคารตลาดสดสร้างเสร็จวันที่ 24 พฤษภาคม 2507 ภายหลังใช้งานได้ 45 ปี อาคารตลาดมีสภาพทรุดโทรมลงจึงได้มีการซ่อมแซมปรับปรุงให้ให้มีความทันสมัย สะอาด ถูกสุขลักษณะ มีสิ่งอำนวยความสะดวก และมีสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ครบถ้วนขึ้น โดยมีการเปิดใช้อาคารหลังใหม่เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2552

big-market big-market2

big-market3 big-market4

big-market5 big-market6

big-market7 big-market8

big-market9 big-market10

big-market11 big-market12