โรงภาพยนตร์เฉลิมสิน

โรงภาพยนตร์เฉลิมสิน ตั้งอยู่ที่สี่แยกวงเวียนน้ำพุ ใกล้กับเชิงสะพานเสรีประชาธิปไตย เป็นหนึ่งในโรงภาพยนตร์ของเมืองอุบลราชธานีที่ได้รับความนิยมจากผู้คนในสมัยนั้น ปัจจบันได้เปลี่ยนเป็นร้านขายรองเท้าบาจา และขายโคมไฟฟ้าแล้ว

โรงภาพยนตร์ที่เกิดขึ้นในเมืองอุบลราชธานีมีหลายโรง มีลักษณะเป็นโรงเดี่ยว และมีการฉายหนังควบ คือ ซื้อตั๋วหนึ่งใบสามารถดูได้สองเรื่องต่อกัน โรงภาพยนตร์ในเมืองอุบลราชธานี เช่น โรงภาพยนตร์ใต้ฟ้า ถนนพรหมราช ตรงข้ามวัดกลาง โรงภาพยนตร์เฉลิมวัฒนา (เดิม) ถนนพรหมเทพ ใกล้ ๆ กับโรงภาพยนตร์ใต้ฟ้า โรงภาพยนตร์อุบลภาพยนต์ 1 ถนนยุทธภัณฑ์ หลังโรงแรมอุบลศรีกมล โรงภาพยนตร์อุบลภาพยนต์ 2 ถนนพโลรังฤทธิ์ (ตรงข้ามวัดป่าน้อย) โรงภาพยนตร์เฉลิมสิน วงเวียนน้ำพุ (บาจา) โรงภาพยนตร์เฉลิมวัฒนา ใหม่ (อุบลพลาซ่า) โรงภาพยนตร์นิมิตรรามา ถนนชยางกูร โรงภาพยนตร์ศิริสิน (ยิ่งเจริญ หรือ SK) โรงภาพยนตร์สินราชบุตร ถนนราชบุตร โรงภาพยนตร์เนวาด้า ปัจจุบันได้ปรับรูปแบบการฉายภาพยนตร์เป็นแบบมัลติเพล็กซ์ คือ มีหลายโรง แต่ละโรงฉายทีละเรือง ตามรอบเวลา ซึ่งปัจจุบันยังดำเนินกิจการอยู่  โรงภาพยนตร์ในอำเภอวารินชำราบ เช่น โรงภาพยนตร์หอมไกร ถนนสถิตย์นิมาลการ ใกล้กับโรงเรียนวิจิตราพิทยา วารินภาพยนตร์ ถนนบุญห่อบำรุง ปัจจุบันคือ วารินเบเกอรี่

chalermsin chalermsin3

chalermsin4 chalermsin5

chalermsin6 chalermsin7

chalermsin8 chalermsin9