อุบลราชธานี

สภาพบ้านเมืองอุุบลราชธานีสมัยก่อนนั้นอยู่ในสภาพที่ลูกบ้านมีความเชื่อฟังผู้หลักผู้ใหญ่ในท้องที่ การทำมาหากินไม่ต้องแก่งแย่งกันเพราะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพย์ในดินสินในน้ำ ประชาชนตั้งมั่นอยู่ในจารีตประเพณีและศีลธรรมอันดีงาม จนสมัยที่พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ เสด็จมาประทับที่เมืองอุบลราชธานี สภาพเศรษฐกิจ สังคมเปลี่ยนไปเป็นแบบสมัยใหม่ พระกรณีกิจสำคัญที่นำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่เมืองอุบลราชธานีได้แก่ จัดตั้งกองทหาร กองตำรวจภูธร ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ส่งเสริมด้านการศึกษา จัดให้มีการสอนหนังสือไทยในเมืองอุบลราชธานี มีการตัดถนนหนทางให้เป็นสัดส่วนและเป็นระเบียบ และนำเอาชื่อเจ้านายพื้นเมืองมาใส่เป็นชื่อถนน อาคารบ้านเรือนในสมัยนั้นส่วนมากจะเป็นตึกดินซึ่งเป็นตึกแบบจีนเป็นตึกสมัยแรก ต่อมาจึงมีตึกห้างคือตึกสองชั้น สิ่งเหล่านี้ได้มีพัฒนาการไปสู่ความเจริญงอกงามตามยุคสมัยมาจนถึงปัจจุบัน

ubon-top-viewubon-top-view2ubon-theatreฝั่งเมือง3-2507ฝั่งเมืองubon-top-view3ubon-top-view4ubon-top-view5-tennis-เทศบาลเมืองอุบลmusuemuparat-cross-kuenthani-roadปั้มเชลหน้าห้องสมุดประชาชน2ปั้มเชลหน้าห้องสมุดประชาชนpromrat-road2protap-roadubon_01yuttapan-road3yuttapan-road2yuttapan-roadratchaboot-roadถนนศรีณรงค์-แยกไปรษณีย์Untitled-2chayangkul-road-km0-2 chayangkul-road-km0-1 chayangkul-road-km0ถนนชยางกูร-กิโล0-ทางไปนิมิตchayangkul-roadchayangkul-road-แยกโตโยต้าก่อนถึงทางเข้ากองบินooppaleesan-road-front-air-force-wing21-2ooppaleesan-road-front-air-force-wing21แยกวงเวียนออมสินตลาดน้อยแยกวงเวียนออมสินตลาดน้อย2แยกวงเวียนออมสินตลาดน้อย3แยกศาลคดีเด็กและเยาวชนchayangkul-road-แยกตลาดน้อยศาลากลางจังหวัดubon-bowlokฝั่งวารินตรงข้ามตลาดใหญ่ ฝั่งเมือง4 ฝั่งเมือง2 ริมน้ำฝั่งวารินถนนสายพิบูล-หน้า รร วิจิตราคิวรถ99-วารินแยกน้ำโจ้กสงกรานต์2 สงกรานต์ สนามม้า