นางอรพิน ไชยกาล

orapin

นางอรพิน ไชยกาล เกิดที่บ้านเหนือ  ถนนอุปราช  อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี สมรสกับนายเลียง  ไชยกาล

การศึกษา

  • จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนารีนุกูล พ.ศ. 2458
  • จบโรงเรียนฝึกหัดครูสตรี “เบญจมราชาลัย”  พ.ศ. 2466

ผลงาน

  • เป็นครูใหญ่โรงเรียนนารีนุกูล เมื่อ ปี พ.ศ.2467
  • เป็นผู้อุปถัมภ์โรงเรียนนารีนุกูลมาโดยตลอด
  • เป็นผู้ก่อตั้งนารีนุกูลสมาคม ปี พ.ศ. 2507
  • เป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิเด็กกำพร้าอีสาน
  • เป็นนักสังคมสงเคราะห์ ได้ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลโดยสม่ำเสมอ
  • เป็นสตรีที่ได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนแรกของประเทศไทย และเป็นแม่ตัวอย่างประจำปี 2527