นายฟอง สิทธิธรรม

phong


นายฟอง สิทธิธรรม เกิดเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2447 ที่บ้านนาขาม ตำบลหนองเมือง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นบุตรของนายคูณและนางน้อย สิทธิธรรม สมรสกับนางจันมี (พันธุ์วงศ์) สิทธิธรรม

การศึกษา
สำเร็จการศึกษาวิชาครู ป.ม. เมื่อปี พ.ศ. 2469

การรับราชการ
พ.ศ. 2469 รับราชการครูที่โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

ผลงาน
พ.ศ.2480 ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มีวิถีการต่อสู้ทางการเมืองเพื่อสิทธิของชาวอีสานโดยแท้จริง ได้ร่วมเป็นแกนในการตั้งพรรคประชาธิปัตย์ และมีโอกาสได้เข้าร่วมรัฐบาลเป็นรัฐมนตรี 2 สมัย คือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร

ในบั้นปลายชีวิตได้อุปสมบท และปัจจุบันได้มรณภาพแล้ว