การผลิตเมล็ดพันธุ์บัวบก (Centella asiatatica (L.) Urb.) คุณภาพสูงสำหรับเกษตรกรชุมชนบ้านวังยาง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

Titleการผลิตเมล็ดพันธุ์บัวบก (Centella asiatatica (L.) Urb.) คุณภาพสูงสำหรับเกษตรกรชุมชนบ้านวังยาง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2550
Authorsบุญส่ง เอกพงษ์, ทวีศักดิ์ วิยะชัย
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberSB113.75.T5 บ582
Keywordsบัวบก--เมล็ดพันธุ์--การผลิต, บัวบก--เมล็ดพันธุ์--เทคโนโลยีที่เหมาะสม
Abstract

ผลของการศึกษาการแก่และวิธีการแก้การพักตัวของเมล็ดด้วยวิธีต่าง ๆ ต่อการงอกของเมล็ดบัวบก (Centella asiatatica (L.) Urb.) พบว่า เมล็ดเริ่มงอกเมื่ออายุ 20 วันหลังดอกบาน และแก่ทางสรีรวิทยาที่อายุ 48 วันหลังดอกบาน เมล็ดบัวบกมีความงอกสูงสุด (61.2%) ที่อายุ 56 วันหลังดอกบาน ระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บเกี่ยวเมล็ดคือ 8 วัน หลังเมล็ดแก่ทางสรีรวิทยาเมื่อเมล็ดได้เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแดง และเมล็ดยังไม่ร่วง อย่างไรก็ตาม ในการศึกษานี้พบเมล็ดสดไม่งอกตลอดระยะเวลาการพัฒนาของเมล็ด ซึ่งแสดงว่าเมล็ดบัวบกมีการพักตัว ในการนำเมล็ดที่แก่มาแก้การพักตัวด้วยวิธีต่าง ๆ พบว่า โปแตสเซัยมไนเตรทความเข้มข้น 0.3 จิบเบเรลลินความเข้มข้น 0.01% และการแช่เมล็ดในน้ำกลั่นที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 3 วัน สามารถแก้การพักตัวของเมล็ดบัวบกได้

Title Alternate High quality of asiatic pennyworth (Centella asiatatica (L.) Urb.) seed production for farmer in Ban Wang Yang Warinchamrap district Ubon Ratchathani province