เครื่องคั่วงา

Titleเครื่องคั่วงา
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2550
Authorsอริยาภรณ์ พงษ์รัตน์, เอกชัย บุปผเวส, พิสิษฐ์ เตชะรุ่งไพศาล
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
ISBN Number9789745231559
Call NumberTJ1480.A2 อ398
Keywordsน้ำมันพืช, เครื่องคั่วงา, เครื่องจักรกลการเกษตร, เทคโนโลยีการเกษตร
Abstract

การพัฒนาเครื่องคั่วงาต้นแบบ คือ สามารถคั่วเมล็ดงาให้สุกได้อย่างสม่ำเสมอ เป็นเครื่องมือที่สามารถประหยัดพัลงงาน ประหยัดเวลา และเครื่องทุ่นแรง เครื่องคั่วงาต้นแบบที่พัฒนานี้ประกอบด้วยหม้อคั่ว 2 ชั้น ซึ่งทำมาจากหม้อหุงข้าวไฟฟ้า มีใบกวน 2 ชุด ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ทำหน้าที่กลับพลิกเมล็ดงา ผลการทดสอบการทำงานของเครื่อง พบว่า เครื่องคั่วงานี้สามารถคั่วงาได้ 1-5 กิโลกรัม โดยใช้แก๊สหุงต้มเป็นแหล่งให้ความร้อน ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นต้นกำลังในการขับใบกวนเพื่อใช้พลิกงาไม่ให้งาไหม้ เครื่องนี้จึงใช้งานได้ง่าย บำรุงรักษาง่าย มีค่าใช้จ่ายเป็นค่าพลังงานประมาณ 1.1 บาทต่อการคั่วงา 1 กิโลกรัม

Title Alternate The sesame roaster