การนำเสนอผลิตภัณฑ์แบบอัจฉริยะบนระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

Titleการนำเสนอผลิตภัณฑ์แบบอัจฉริยะบนระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2548
Authorsชูเกียรติ ประมุขกุล
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
Institutionมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTK ช642
KeywordsMicrosoft agent chat bot, การนำเสนอทางธุรกิจ, พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์, ระบบอัจฉริยะ
Abstract

ระบบนี้ถูกพัฒนาขึ้นโดยอาศัยเทคโนโลยีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ในรูปซอฟต์แวร์ Open source ร่วมกับการนำเอาระบบอัจฉริยะ (Intelligent System) ซึ่งประกอบด้วยการใช้เทคโนโลยี Agent และ Chat Bot ระบบนี้สามารถขยายขีดความสามารถในงานพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ทำให้ลูกค้าได้รับข้อมูล การให้ความช่วยเหลือซึ่งช่วยให้บริษัทต่าง ๆ ลดต้นทุนด้านเวลา อัตรากำลัง และอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้ารวมทั้งเป็นการสร้างภาพพจน์ที่ดีต่อองค์กร

Title Alternate Intelligent sell representation e-commerce
Fulltext: