การออกแบบและพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์สุราแช่และสุรา กลั่นห้างหุ้นส่วนจำกัด หกพันนา เพื่อส่งเสริมการขาย

Titleการออกแบบและพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์สุราแช่และสุรา กลั่นห้างหุ้นส่วนจำกัด หกพันนา เพื่อส่งเสริมการขาย
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2549
Authorsปิยะนันท์ กรินรักษ์
Degreeศิลปประยุกต์มหาบัณฑิต
Institutionมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTS ป621ก
Keywordsการพัฒนาบรรจุภัณฑ์, การออกแบบเครื่องหมายการค้า, บรรจุภัณฑ์--การออกแบบ, บรรจุภัณฑ์สุราแช่, เครื่องหมายการค้า--การออกแบบ
Abstract

การวิจัยนี้เป็นการออกแบบและพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์สุราแช่และสุรากลั่นของห้้างหุ้นส่วน หกพันนา เพื่อส่งเสริมการขาย โดยได้แบ่งการออกเป็น 2 ส่วนงาน คือ งานด้านกราฟิค ซึ่งนำไปใช้สำหรับการออกแบบฉลาก ตราสัญลักษณ์ ฉลากสินค้า ฉลากไวน์ ฉลากสุรากลั่น ลวดลายกราฟิคบนบรรจุภัณฑ์ และงานด้านโครงสร้าง ได้ถูกนำไปใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ เช่น บรรจุภัณฑ์ชั้นในของไวน์ สุรากลั่น หลังการออกแบบแล้วได้รับการตอบสนองในทางที่ดีจากตลาดและทำให้จำหน่ายได้มากขึ้น

Title Alternate Design and development of traditional Thai fermented and distilled liquor packaging of Hokpunna limited partnership in sales promotion
Fulltext: