ระบบตรวจข้อสอบอัตโนมัติแบบตัวเลือกผ่านระบบเครือข่าย

Titleระบบตรวจข้อสอบอัตโนมัติแบบตัวเลือกผ่านระบบเครือข่าย
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2549
Authorsวิทยา บุญสุข
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
Institutionมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberLB ก582ร
Keywordsการวัดผลทางการศึกษา, ข้อสอบ--การประมวลผลข้อมูล, ข้อสอบ--การออกแบบและการสร้าง, ข้อสอบ--ฐานข้อมูล
Abstract

ระบบนี้เป็นโปรแกรมที่นำมาใช้ในการตรวจกระดาษคำตอบและทำการออกแบบกระดาศคำตอบ โดยอาศัยหลักการของการประมวลผลด้วยบาร์โค้ดในการอ่านข้อมูลจากกระดาษคำตอบ แล้วแสดงคะแนนที่ได้จากการตรวจคำตอบซึ่งช่วยลดความยุ่งยากในการใช้เครื่องตรวจข้อสอบแบบใช้แสงอินฟราเรดที่มีราคาสูง

Title Alternate Automatic marking system for multiple choice test on network
Fulltext: