คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is Nitric oxide  [Clear All Filters]
2016
Yutthana Wongnongwa. (2016). Theoretical study on the catalytic reduction mechanism of NO by CO on Ag7Au6 cluster. Faculty of Science, Ubon Rachathani University, Ubon Ratchathani .
PDF icon YutthanaWongnongwa.pdf (6.54 MB)