คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Author is วันเฉลิม สีหบุตร  [Clear All Filters]
2561
วันเฉลิม สีหบุตร.  2561.  การพัฒนาไบเจลกักเก็บน้ำมันงาสำหรับผิวแห้ง. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาศาสตร์แห่งเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ Vanchalerm_Sihabud.pdf (2.84 MB)