คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Author is วันเฉลิม สีหบุตร  [Clear All Filters]
2561
วันเฉลิม สีหบุตร. (2561). การพัฒนาไบเจลกักเก็บน้ำมันงาสำหรับผิวแห้ง. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Vanchalerm_Sihabud.pdf (2.84 MB)