ทุ่งศรีเมือง

ทุ่งศรีเมือง เดิมมีชื่อว่า นาทุ่งศรีเมือง เป็นศรีของเมืองอุบลราชธานี ตั้งแต่ครั้งเริ่มตั้งเมือง 200 กว่าปีมาแล้ว ตั้งอยู่ใจกลางเมือง เป็นที่ประดิษฐาน ศาลหลักเมือง ทุ่งศรีเมืองอุบลราชธานี ก่อนปี พ.ศ. 2479 ครอบคลุมพื้นที่โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีขณะนี้เป็นที่ดินแปลงเดียวกันมาแต่เดิม จนถึงสมัยอำมาตย์เอกพระปทุมเทวาภิบาล (เยี่ยม เอกสิทธิ์) เป็นข้าหลวงประจำจังหวัดอุบลราชธานี (ระหว่าง พ.ศ.2478-2481) ได้ตัดถนนราชบุตร จากถนนศรีณรงค์ถึงถนนพโลรังฤทธิ์ เพื่อสร้างโรงเรียนนารีนุกูล ทุ่งศรีเมืองจึงเหลือเนื้อที่ประมาณ 35 ไร่ในปัจจุบัน เมื่อโรงเรียนนารีนุกูล ย้ายไปอยู่สถานที่ใหม่ที่ถนนแจ้งสนิท พื้นที่เดิมจึงเป็นที่ตั้งของโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีจนทุกวันนี้

ทุ่งศรีเมืองอุบลราชธานี ใช้ประโยชน์ส่วนรวมเช่นเดียวกับสนามหลวงในกรุงเทพมหานคร กล่าวคือ ทุ่งศรีเมืองอุบลราชธานี เป็นที่ประกอบพิธีศพเจ้าเมืองและอาญาสี่ ตามประเพณีทำศพแบบนกหัสดีลิงค์ หรือนกหัสไดลิงค์ตามภาษาถิ่น ต่อมาภายหลัง เมื่อพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ ดำรงตำแหน่งข้าหลวงต่างพระองค์ สำเร็จราชการมณฑลอีสาน ตั้งที่บัญชาการมณฑลที่เมืองอุบลราชธานี ให้ยกเลิกประเพณีเผาศพที่ทุ่งศรีเมือง สถานที่แห่งนี้ก็ใช้เพื่อจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา และประเพณีอื่น ๆ ได้ใช้เป็นสนามฝึกซ้อมเสือป่า เป็นสถานที่ชุมนุมลูกเสือแห่งชาติส่วนภูมิภาค รวมทั้ง การประกอบรัฐพิธี และเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ของประชาชน จนกระทั่งมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ก็ใช้เป็นสถานที่สวนสนามในวันชาติ 24 มิถุนายน และจัดงานฉลองรัฐธรรมนูญในวันที่ 10 ธันวาคมของทุกปีในสมัยนั้น ตลอดจนใช้ทุ่งศรีเมืองเป็น สนามกีฬา ประเภทต่าง ๆ

tungsrimuang_02 tungsrimuang_03

tungsrimuang_08 tungsrimuang_09

tungsrimuang_10 tungsrimuang_05

พาเหรดปีใหม่ พาเหรดปีใหม่1

tungsrimuang_06 tungsrimuang_04

tungsrimuang tungsrimuang2

tungsrimuang3 tungsrimuang4

tungsrimuang5 tungsrimuang6

tungsrimuang7 tungsrimuang8

tungsrimuang9 tungsrimuang10

tungsrimuang11 tungsrimuang13

tungsrimuang14 tungsrimuang15

tungsrimuang16 สามล้อรอบทุ่งศรีเมือง

tungsrimuang_07tungsrimuang_01